КООРДИНАТОР ПРОДАЖБИ

За „Търговски отдел" (ж.к. Младост 3, ул. „инж. Георги Белов" 2)

Основни задължения

- Установява контакт и поддържа договорните отношения с клиенти чрез активна кореспонденция;
- Поддържа регистър с ценови листи, изготвя справки и прогнози за продажби;
- Проверява досиета на продукти и регистрации на цени;
- Обработва запитвания, анализира ценови нива и при необходимост организира поръчки и транспортиране на определени стоки;
- Участва с партньори и клиенти при проверки, като систематизира и изрядно поддържа съответната документация;
- Организира и подрежда търговската информация - договори, фактури, заявки, оферти и други;
- Подава регулярно информация според изискванията за отдел Счетоводство, Мениджър Продажби, Управител;
- Комуникира с транспортни фирми и контролира процеса на експедицията на стоки към клиенти на фирмата;
- Познава процесите на работа в търговията на дребно и едро, реда и изискванията за извършване на инвентаризации;
- Участва в извършването на складови ревизии;

Изисквания

- Висше образование в област Икономика, Продажби, Логистика;
- Професионален опит на длъжност офис координатор, търговски координатор - 3 г. (опит в сферата на международната търговия - над 1 година на експертна позиция);
- Умения за работа с първични счетоводни документи, прецизност;
- Отличното владеене на Microsoft Office (Excel);
- Търговски усет, комуникативност и умения за водене на бизнес кореспонденция;
- Опит в областта на търговията със спортни стоки, както и доброто познаване на бизнес сегмента е сериозно предимство;
- Отлични организационни, аналитични, комуникативни и презентационни умения;
- Работа с търговски софтуери;
- Свободно владеене на английски език - писмено и говоримо.

Компанията предлага

- Динамична работа, свързана с оперативна дейност с клиенти и търговска документация в стабилна компания с добри позиции на българския и други европейски пазари;
- Работа в млад и ентусиазиран екип;
- Трудов договор, съобразно българското законодателство;

Ако това предложение е интересно за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете Вашето детайлно СV със снимка на тук. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Информацията, която представяте е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД.КОНСУЛТАНТ ПРОДАЖБИ

За магазин ASICS Paradise Center (бул. „Черни връх“ 100)
За магазин Outlet Lifestyle (бул. „Александър Малинов“ 77)

Основни задължения и отговорности

- Посреща и обслужва клиенти в търговския обект, според фирмените изисквания;
- Притежава отлични познания за предлаганите продукти, тяхната наличност и подредба в склада, и консултира клиентите за качествата им;
- Информира клиентите за характеристиките на стоките, в това число състав, опаковка, поддържане, цена и количество;
- Поддържа търговския вид и хигиената на работното си място;
- Грижи се за доброто излагане на стоките според установените стандарти;
- Следи за търговския вид на предлаганите стоки, за наличието на етикети и означение за продажната им цена;
- Приема парични суми в брой или картово, връща рестото и издава касови бележки и фактури.

Изисквания

- Отлична комуникативност с клиенти;
- Добри организационни умения и внимание към детайлите;
- Завършено средно образование;
- Предишен опит в областта на търговията със спортни стоки, както и доброто познаване на бизнес сегмента е сериозно предимство;
- Компютърна грамотност и чужд език – предимство;
- Умения за работа в екип;
- Готовност за работа на гъвкаво работно време;

Компанията предлага

- Фирмено обучение;
- Работа в млад и ентусиазиран екип;
- Работа на смени;
- Модерна работна среда;
- Трудов договор, съобразно българското законодателство;
- Служебно облекло и специално намаление за служители;
- Допълнително здравно застраховане;

Ако това предложение е интересно за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете Вашето детайлно СV със снимка на тук. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Информацията, която представяте е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД.УПРАВИТЕЛ НА МАГАЗИН

За магазин Outlet Lifestyle (бул. „Александър Малинов“ 77)

Основни задължения и отговорности

- Посреща и обслужва клиенти в търговския обект, според фирмените изисквания;
- Притежава отлични познания за предлаганите продукти, тяхната наличност и подредба в склада, и консултира клиентите за качествата им;
- Информира клиентите за характеристиките на стоките, в това число състав, опаковка, поддържане, цена и количество;
- Поддържа търговския вид и хигиената на работното си място;
- Грижи се за доброто излагане на стоките според установените стандарти;
- Следи за търговския вид на предлаганите стоки, за наличието на етикети и означение за продажната им цена;
- Приема парични суми в брой или картово, връща рестото и издава касови бележки и фактури.

Изисквания

- Отлична комуникативност с клиенти;
- Добри организационни умения и внимание към детайлите;
- Завършено средно образование;
- Предишен опит в областта на търговията със спортни стоки, както и доброто познаване на бизнес сегмента е сериозно предимство;
- Компютърна грамотност и чужд език – предимство;
- Умения за работа в екип;
- Готовност за работа на гъвкаво работно време;

Компанията предлага

- Фирмено обучение;
- Работа в млад и ентусиазиран екип;
- Работа на смени;
- Модерна работна среда;
- Трудов договор, съобразно българското законодателство;
- Служебно облекло и специално намаление за служители;
- Допълнително здравно застраховане;

Ако това предложение е интересно за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете Вашето детайлно СV със снимка на тук. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Информацията, която представяте е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД.